Competentietraining

COMPETENTIETRAININGEN KNV EHBO AFDELING EINDHOVEN SEIZOEN 2021-2022
Na het behalen van uw diploma Eerste Hulp (in het verleden het EHBO diploma) dient u uw competenties op peil te houden, u moet natuurlijk wel echt eerste hulp kunnen verlenen.
Het Oranje Kruis stelt de eis dat u ieder jaar een aantal competenties (1 t/m 6) moet bijhouden en andere competenties moeten eens in de twee jaar aangetoond worden (7 t/m 18). Op de competentiekaart die u van de vereniging heeft gekregen is dit aangegeven.
Om u in de gelegenheid te stellen deze competenties bij te houden zijn er jaarlijks, of tweejaarlijks competentietrainingen voor de volgende onderdelen:

COMPETENTIES

 1. Vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp
 2. Stoornissen in het bewustzijn
 3. Stoornissen in de ademhaling
 4. Stoornissen in het bewustzijn en de ademhaling
 5. Ernstige uitwendige bloedingen
 6. Uitwendige wonden
 7. ————————————————————

 8. Brandwonden
 9. Kneuzingen en verstuiking
 10. Ontwrichting en botbreuken
 11. Oogletsel
 12. Vergiftiging
 13. Electriciteitsletsel
 14. Letsel door koude
 15. Letsel door warmte
 16. Vervoer over korte afstand
 17. Verband- en hulpmiddelen
 18. Het menselijk lichaam

De onderwerpen die tweejaarlijks aan de orde moeten komen worden minimaal eens in de twee jaar op de agenda gezet. Onderdeel 16 en 17 worden niet apart op de agenda gezet, deze komen tijdens de meeste bijeenkomsten sowieso aan de orde.

Naast de reguliere trainingsbijeenkomsten wordt er ieder seizoen ook gelegenheid gegeven om deel te nemen aan een ’competentieteotsing’. Tijdens deze avond kunt u aantonen dat u ’gemiste’ competenties toch beheerst. Na goedkeuring door de instructeur zal deze competentie alsnog op uw kaart afgetekend worden.
Deze avond is niet bestemd om snel veel aantekeningen af te kunnen vinken, houdt rekening met het feit dat u hier twee en mogelijk drie gemiste competenties aan kunt tonen.
X
Alle data en onderwerpen zijn onder voorbehoud. Wijzigingen worden zo vroeg mogelijk gecommuniceerd via de facebookpagina van de vereniging, mail en de website.
Uw actieve deelname aan de bijeenkomsten is natuurlijk vanzelfsprekend, alleen aanwezig zijn zegt namelijk niets over uw mogelijkheden om daadwerkelijk hulp te verlenen. Het Oranje Kruis stelt als (verlengings)eis dat u de competenties ook daadwerkelijk beheerst (zowel theoretisch als praktisch).
X
De herhalingslessen vinden op de tweede en vierde donderdag van de maand van 19.45 tot 21.45 uur plaats in “De Spetter”, Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, Antoon Coolenlaan 1 te Eindhoven. Klik op onderstaande knop voor de actuele trainingsagenda.
X
X