De EHBO-er

EHBO staat voor Eerste Hulp bij Ongelukken. Een EHBO-er is dus een eerste hulpverlener.
X
Bij een ongeluk duurt het even voordat de professionele hulpverlening ter plaatse is. De eerste hulp aan een slachtoffer moet dan worden gegeven door een omstander. EHBO beperkt zich echter niet tot een ongeluk: ook bij een hartstilstand, herseninfarct of allergische reacties zijn omstanders vaak de eersten die moeten reageren op deze onverwachte situatie. Maar weet u als omstander wat u dan moet doen? Gaat u het slachtoffer verplaatsen? Bent u in staat te reanimeren en een AED te gebruiken? Hoe belt u op een adequate manier de hulpdiensten? Welk verbandmateriaal heeft u nodig? En heeft u eigenlijk wel aan uw eigen veiligheid gedacht? Wie niet precies weet, wat hij moet doen in een ongeluk situatie, kan zichzelf in gevaar brengen of het letsel van een slachtoffer erger maken met zelfs blijvende invaliditeit bij het slachtoffer tot gevolg.

 

Een omstander met een EHBO diploma op zak weet wel wat hij in deze situaties moet doen en kan tussen het ontstaan van het letsel en de komst van de professionele hulpverlening de zorg voor het slachtoffer op zich nemen. Het EHBO diploma is dus geen kleinigheid, maar draagt een flinke verantwoordelijkheid met zich mee. Vandaar dat elke EHBO-er binnen twee jaar al zijn competenties moet laten zien om zijn diploma te kunnen verlengen.